Rutine for politiattester

Postet av Kontoret den 16. Mai 2016

Rutinen er laget på bakgrunn av bestemmelser i Norges idrettsforbund og sportsklubbens egen erfaring fra iverksetting i 2008.

Norges idrettsforbund sier følgende: “Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.”

Ansvarlig for politiattester i hovedstyret

 • Aram Meradi, epost post@holmliasport.no

Hvert enkelt gruppestyre har en ansvarlig person som har ansvar for attestene:

 • Fotball: Kari Hove, epost: karimhove@gmail.com
 • Håndball: Tore Beitveit, epost: tore@beitveit.no
 • Innebandy: Camilla Szabo, epost: camilla_szabo@hotmail.com
 • Turn: 
 • Dans og ballett: 
 • Basket: 


Når man søker, skal ID vises til den ansvarlige i gruppa. Gruppene er ansvarlig for å melde endringer til klubbens/hovedstyrets oppnevnte.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Klubben har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Slik søker du:

 1. Søknad om politiattest gjøres elektronisk.
 2. Skriv ut bekreftelse du finner her. Hvis søker er under 18 år, må bekreftelsen også signeres av foresatt. 
 3. Fyll inn navn, personnummer, formål og dato i bekreftelsen, skanne den og lagre som pdf.
 4. Søk elektronisk ved hjelp av bank-id her
 5. Velg kategori "Frivillige organsisasjoner"
 6. Last opp bekreftelse som er utfylt med ditt navn, personnummer, formål og dato.

Hva skjer etter innsending?

 1. Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke tilHolmlia Sportsklubb.
 2. Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til gruppeansvarlig, enten ved mottatt attest sende elektronisk til vedkommendes epost eller ved personlig fremmøte etter avtale.
 3. Holmlia Sportsklubb skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.
 4. Registrering av fremvist attest gjøres av ansvarlig for politiattester i klubben, Aram Meradi.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Du kan lese mer om ordningen og hvordan den håndteres her:


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.