Lagets roller


For å drifte et lag må det minimum være to voksne - trener og lagleder. Det anbefales å engasjere flere foreldre til å dele på treneroppgavene, men sørg for at en har hovedansvaret. I tillegg til trener og lagleder, anbefales å engasjere flere foreldre som foreldrekontakter. 

Hovedoppgaven for de ulike rollene er beskrevet nedenfor. 


 Trener har ansvar for det sportslige, dvs. planlegging og gjennomføring av håndballaktivitetene på trening, kamper og turneringer.

 • Forberede, gjennomføre og evaluere treninger
 • Lede laget under kamper
 • Utarbeide års- og periodeplaner
 • Delta på trenerforum
 • Assisterende trener kan evt. avlaste trener


 Lagleder er lagets administrative leder og har ansvaret for at alt praktisk fungerer rundt laget. Lagleder er ansvarlig for organisering av lagets aktiviteter.

 • Representere laget i møte med andre, samt være spillernes og foreldrenes kontaktperson
 • Informere spillere og foreldre om treningstider, seriekamper og cuper
 • Oppdatere lagside på håndballgruppens hjemmeside for laget (eller be webansvarlig gjøre det)
 • Avholde foreldremøte (1-2 ganger pr. år)
 • Koordinere oppgaver rundt laget, eks dugnadsarbeid, loddsalg, sesongavslutning
 • Ta initiativ til sosiale tiltak for laget
 • Foreldrekontakt kan evt. avlaste lagleder