Velkommen til juleavslutning 7.desember

Postet av Kontoret den 16. Nov 2016

Onsdag 7. desember er siste dag med turn før jul og vi inviterer familie og venner til juleavslutning. Vi viser frem litt av det vi har øvd på i høst, og deretter blir det utdeling av diplomer, boller og saft til turnerne.

For å få plass til alle, deler vi inn i to oppvisninger.

Oppvisning for første parti – (barnepartiet) kl. 18.00

17.45 fremmøte for barna (turnerne)

18.00 – ca 18.25 turnoppvisning

18.25 - 18.40 utdeling av diplomer, saft og boller til turnerne

Oppvisning for andre og tredje parti –kl. 19.00

18.45 fremmøte for barna (turnerne)

19.00 - 19.35 turnoppvisning

19.35 – ca 19.50 utdeling av diplomer, saft og boller til turnerne

Turnerne oppfordres til å stille i røde eller hvite gensere/drakter. Gjerne med nisseluer.
Medlemskontingenten må betales!

Postet av Kontoret den 6. Nov 2016

Alle som deltar i aktiv idrett i Holmlia Sportsklubb må betale medlemskontingent til klubben. Kontingenten er kr 200 for enkeltmedlemmer og kr 500 for familiemedlemskap. Nye medlemmer betaler kr 100 det første året ved oppstart etter 1. juli. Kontingentkravet er sendt ut pr epost til alle som er registrert med epostadresse i medlemsregisteret og i brevpost til øvrige medlemmer.

Antall betalende medlemmer avgjør hvor mye kommunal støtte klubben mottar - det er derfor svært vikitg at alle aktive medlemmer betaler kontingent. Pr 1. november er det fremdeles over 500 av de vel 1300 medlemmene som IKKE har betalt kontingentkravet.


Er dere usikker på om kontingenten er betalt - ta kontakt med klubbens kasserer Kari Hove - på epost karimhove@gmail.com eller gå inn på www.minidrett.no - der finner dere også fakturainformasjon hvis medlemskontingenten ikke er betalt.


Rutine for politiattester

Postet av Kontoret den 16. Mai 2016

Rutinen er laget på bakgrunn av bestemmelser i Norges idrettsforbund og sportsklubbens egen erfaring fra iverksetting i 2008.

Norges idrettsforbund sier følgende: “Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.”

Ansvarlig for politiattester i hovedstyret

 • Aram Meradi, epost post@holmliasport.no

Hvert enkelt gruppestyre har en ansvarlig person som har ansvar for attestene:

 • Fotball: Kari Hove, epost: karimhove@gmail.com
 • Håndball: Tore Beitveit, epost: tore@beitveit.no
 • Innebandy: Camilla Szabo, epost: camilla_szabo@hotmail.com
 • Turn: 
 • Dans og ballett: 
 • Basket: 


Når man søker, skal ID vises til den ansvarlige i gruppa. Gruppene er ansvarlig for å melde endringer til klubbens/hovedstyrets oppnevnte.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Klubben har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Slik søker du:

 1. Søknad om politiattest gjøres elektronisk.
 2. Skriv ut bekreftelse du finner her. Hvis søker er under 18 år, må bekreftelsen også signeres av foresatt. 
 3. Fyll inn navn, personnummer, formål og dato i bekreftelsen, skanne den og lagre som pdf.
 4. Søk elektronisk ved hjelp av bank-id her
 5. Velg kategori "Frivillige organsisasjoner"
 6. Last opp bekreftelse som er utfylt med ditt navn, personnummer, formål og dato.

Hva skjer etter innsending?

 1. Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke tilHolmlia Sportsklubb.
 2. Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til gruppeansvarlig, enten ved mottatt attest sende elektronisk til vedkommendes epost eller ved personlig fremmøte etter avtale.
 3. Holmlia Sportsklubb skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.
 4. Registrering av fremvist attest gjøres av ansvarlig for politiattester i klubben, Aram Meradi.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Du kan lese mer om ordningen og hvordan den håndteres her:
Medlemskontingent 2016

Postet av Kontoret den 5. Mai 2016


Medlemskontingent 2016 er nå under utsendelse. Kontingenten for 2016 er fastsatt av årsmøtet til

 • aktive medlemmer kr 200
 • støttemedlemmer kr 100

Hvis mange i samme familie deltar i aktiviteter, gir vi familierabatt - slik at det betales kr 500 for hele familien.


Alle som er registrert med e-postadresse i medlemsregisteret mottar faktura på epost. Øvrige mottar fakturaen i posten. I tillegg kan alle medlemmer logge seg på www.minidrett.no hvor kravet også er registrert. Faktura kan betales via min idrett eller via bank.


Klubben mottar kommunal støtte beasert på antallet betalende medlemmer. Vi oppfordrer alle til å betale medlemskontingenten!
Deichmanske Holmlia inviterer til debatt 26. april kl. 18.30

Postet av Kontoret den 20. Apr 2016

Idrett er en av landets viktigste integreringsarenaer. Men samtidig som Søndre Nordstrand-guttene Adama Diomande og Haitam Aleesami spiller på landslaget, sliter lokale klubber med dårlige baneforhold, deltakelse og økonomi. Hvor går veien for sportsbydelen Søndre Nordstrand?

I panelet sitter:

Frode Kyvåg – Byrådssekretær for idrett, kultur og frivillighet

Ingrid Maurstad – Oslo idrettskrets

Amjad Munir – Idrettens samarbeidsutvalg Bydel Søndre Nordstrand

Rune Eriksen - Holmlia sportsklubb, leder fotballgruppa

Tøyen Sportsklubb

Ordstyrer: Peder Samdal, Deichmanske bibliotek Holmlia
Årsmøte i Holmlia Sportsklubb 30. mars kl. 18.00

Postet av Kontoret den 17. Mar 2016


Det innkalles til årsmøte i Holmlia Sportsklubb onsdag 30. mars kl. 18.00 på klubbhuset.


Agenda

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av dirigent, sekretær og to personer til å underskrive protokollen

3. Behandle Holmlia Sportsklubbs årsmelding, herunder gruppenes årsmeldinger

Sakspapir:

4. Behandling av Holmlia Sportsklubbs regnskap

Sakspapir:

5. Revidere Holmlia Sportsklubbs lov

Sakspapir:

6. Innkomne forslag

Sakspapir:

7. Vedta Holmlia Sportsklubbs rullerende strategiplan

Sakspapir:

8. Vedtak medlemskontingent for 2017

Sakspapir:

9. Vedtak Holmlia sportsklubbs budsjett 2016

Sakspapir:

10. Bestemme Holmlia Sportsklubbs organisasjon

Ingen forslag

11.Valg

12. Tildeling av æresbevisninger
Holmlia bibliotek inviterer til fotballprat

Postet av Kontoret den 16. Mar 2016


Onsdag 30 mars kl 18 skal Holmlia bibliotek ha en fotballprat om Barcelona, Real Madrid, Messi og Ronaldo. Petter Veland (ekspertkommentator hos Viasat) og Tom Stalsberg (journalist og forfatter av ungdomsbøker om Messi og Ronaldo) vil fortelle alt vi trenger å vite før El Clásico 2 april.
Medlemsinformasjon

Postet av Kontoret den 9. Jan 2016

Alle kan bli medlem i Holmlia Sportsklubb. Alle som driver aktiv idrett i regi av Holmlia Sportsklubb må være medlem. Innmelding kan skje via idretten du deltar i eller direkte til klubben.

Fyll ut innmeldingsskjema som du finner her. Du må også ta kontakt med ansvarlig i den idretten du ønsker å delta i for å få informasjon om treningstider mm.

Du kan også melde deg inn via Min Idrett - for mer informasjon følg denne lenken.