Saksliste til årsmøte i Holmlia SK Innebandy. 17 februar 2016

Postet av Holmlia SK - Innebandy den 9. Feb 2016

Innkalling og saksliste til årsmøte i

Holmlia Sportsklubb Innebandy

Onsdag 17. februar 2016 kl 18:00 i Sportsklubbens klubbhus i Lusetjerndalen.

Agenda for årsmøtet i henhold til våre vedtekter:

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

3. Velge Møteleder(e), Sekretær (referent) samt to personer til å underskrive protokollen

4. Behandle Gruppens årsmelding

5. Behandle Gruppens regnskap (før oversendelse til HSK hovedstyre for beslutning)

6. Disposisjon av under-/overskudd

7. Behandle innkomne forslag og saker

8. Behandle gruppens handlingsplan for 2016

9. Fastsette treningsavgifter for 2016/17

10. Fastsette styrehonorarer for styret 2015

11. Behandle gruppens budsjett for godkjenning i hovedstyret

12. Foreta følgende valg:

a. Leder (1 år)

b. Nestleder (2 år)

c. Kasserer (2 år)

d. 2 styremedlemmer (2 år)

e. Valgkomite, minimum 2 personer

Styret har de siste årene ikke hatt varamedlemmer.

Styret


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.