Årlig møte Holmlia innebandy tirsdag 25.2.2020

Postet av Holmlia SK - Innebandy den 28. Jan 2020
 Innkalling og saksliste til årlig møte i

Holmlia Sportsklubb Innebandy

 

Tirsdag 25. februar 2020 kl 19.00 på møterommet i 2 etg. i hallen (utenfor liten hall)

Agenda for årsmøtet i henhold til våre vedtekter:

 • Godkjenne de stemmeberettigede.
 • Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.
 • Valg av møteleder(e), sekretær samt to personer til å underskrive protokollen.
 • Behandle Gruppens årsmelding.
 • Behandle Gruppens regnskap (før oversendelse til HSK hovedstyre for beslutning).
 • Disposisjon av under-/overskudd.
 • Behandle innkomne forslag og saker.
 • Fastsette treningsavgifter for neste sesong, 2020/2021.
 • Fastsette styrehonorarer for styret 2019.
 • Behandle gruppens budsjett for 2020, for godkjenning i HSK hovedstyre.
 • Foreta følgende valg:
  • Leder (1 år)
  • Nestleder
  • Kasserer
  • Styremedlem
  • Styremedlem (ikke på valg)
  • Styremedlem (ikke på valg)
  • Valgkomitè, minimum 2 personer

Styret har de siste årene ikke hatt varamedlemmer.

 

 

        Velkommen

 

 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.