Innkalling og saksliste til årlig møte i Holmlia Sportsklubb Innebandy Onsdag 14 februar 2018 kl 18:00

Postet av Styret i Holmlia SK Innebandy den 21. Jan 2018

Innkalling og saksliste til årlig møte i

Holmlia Sportsklubb Innebandy

Onsdag 14 februar 2018 kl 18:00 i Sportsklubbens klubbhus i Lusetjerndalen.

Agenda for årsmøtet i henhold til våre vedtekter:

1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
3. Velge Møteleder(e), Sekretær (referent) samt to personer til å underskrive protokollen
4. Behandle Gruppens årsmelding
5. Behandle Gruppens regnskap (før oversendelse til HSK hovedstyre for beslutning)
6. Disposisjon av under-/overskudd
7. Behandle innkomne forslag og saker
8. Behandle gruppens handlingsplan for 2017
9. Fastsette treningsavgifter for 2017/18
10. Fastsette styrehonorarer for styret 2017
11. Behandle gruppens budsjett for godkjenning i hovedstyret
12. Foreta følgende valg:
a. Leder (1 år)
b. Nestleder (2 år)
c. Kasserer (2 år)
d. 2 styremedlemmer (2 år)
e. Valgkomite, minimum 2 personer

Styret har de siste årene ikke hatt varamedlemmer.

Styret


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.