Lisens for sesong 2018/2019

Postet av Styret i Holmlia SK Innebandy den 8. Aug 2018

I disse dager (stort sett i dag) sendes lisenskrav ut til alle spillere som er lisenspliktige. Styret har lenge snakket om at vi ønsker at hver spiller er ansvarlig for egen lisensbetaling. Dette vil minke arbeidsmengden på styret:

-Til nå har klubben lagt ut for alle lisenser (betalt alle fakturaer) for så sende ny faktura til alle spillere. Med denne nye ordningen vil hver spiller bli direkte fakturert via post dere mottar i disse dager. 

Det som blir en endring for spillere er betalingsfrist. Alle spillere må betale lisens for å være spilleklar til første kamp. (lisensen gjelder fra 1. september). Dersom ikke lisensen er betalt, vil det ikke være mulig å bli lagt til på kampskjema som nå er elektronisk. Det er viktig at de som skal delta på Plankecup har betalt lisens i god tid før cup.

Vi ber derfor alle om å betale lisenskravet som nå kommer. Det er viktig at riktig KID- nummer blir brukt, da dette knyttes opp mot den enkelte spiller. 

Mvh
Marianne S. Holt
Styreleder, Holmlia innebandyInnkalling og saksliste til årlig møte i Holmlia Sportsklubb Innebandy Onsdag 14 februar 2018 kl 18:00

Postet av Styret i Holmlia SK Innebandy den 21. Jan 2018

Innkalling og saksliste til årlig møte i

Holmlia Sportsklubb Innebandy

Onsdag 14 februar 2018 kl 18:00 i Sportsklubbens klubbhus i Lusetjerndalen.

Agenda for årsmøtet i henhold til våre vedtekter:

1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
3. Velge Møteleder(e), Sekretær (referent) samt to personer til å underskrive protokollen
4. Behandle Gruppens årsmelding
5. Behandle Gruppens regnskap (før oversendelse til HSK hovedstyre for beslutning)
6. Disposisjon av under-/overskudd
7. Behandle innkomne forslag og saker
8. Behandle gruppens handlingsplan for 2017
9. Fastsette treningsavgifter for 2017/18
10. Fastsette styrehonorarer for styret 2017
11. Behandle gruppens budsjett for godkjenning i hovedstyret
12. Foreta følgende valg:
a. Leder (1 år)
b. Nestleder (2 år)
c. Kasserer (2 år)
d. 2 styremedlemmer (2 år)
e. Valgkomite, minimum 2 personer

Styret har de siste årene ikke hatt varamedlemmer.

Styret